O nás

História spoločnosti

CREDIS Law s.r.o. je vyhľadávaná etablovaná slovenská advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, ktorá pôsobí na trhu od roku 2005.

Kancelária zamestnáva dynamických a skúsených právnikov, ktorí ponúkajú rozsiahle právne znalosti predovšetkým z oblasti práva obchodných spoločností, nehnuteľností, pracovného práva, práva v oblasti akvizícií, ale taktiež trestného a daňového práva. Imanentnou súčasťou právnych služieb kancelárie je taktiež zastupovanie klientov v oblasti civilného, administratívneho, daňového a trestného procesného práva, pričom má bohatú prax so zastupovaním klientov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy. Právno-poradenský akcent kancelárie je orientovaný na zahraničnú a veľkú korporátnu klientelu. Právnici kancelárie pravidelne poskytujú právne služby na vysokej odbornej úrovni, čoho dôkazom sú aj umiestnenia a ocenenia v medzinárodných rebríčkoch právnických spoločností ako napr. IFLR1000, PLC Which Lawyer, alebo Legal 500.

CREDIS Law je členom International Practice Group a European Immigration Lawyers Network. Zároveň je členom predsedníctva ISA ( Investment Support Asociation) zriadenej pri Slovenskej agentúre rozvoja investícii a obchodu (SARIO). Okrem poskytovania právnych služieb v anglickom jazyku, tiež komunikuje v kórejskom, nemeckom a ruskom jazyku..

managing partner / advokát

JUDr. Daniel Grigeľ

JUDr. Daniel Grigeľ študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Erazmovej univerzite v Rotterdame a štúdium práva ukončil v roku 2006. V rámci následnej práce pôsobil tri roky ako hlavný štátny radca na Protimonopolnom úrade SR a stážoval pri Európskej komisii v Bruseli a na Úrade na ochranu hospodárskej súťaže v Paríži.  V advokátskej kancelárii CREDIS Law pôsobí od roku 2009, pričom v roku 2015 sa v nej stal partnerom a neskôr v roku 2020 jej managing partnerom. Vo svojej odbornej praxi sa venuje najmä oblasti M&A, real estate transakciám, konkurznému právu, sporovej agende a trestnému právu. Pravidelne publikuje odborné články pre International Financial Law Review, Slovak Spectator a Trend.

Potrebujete právnu pomoc?

Sme tu pre vás.
Zavolajte nám

/

Pošlite nám e-mail

/

Scroll to Top