Oblasti praxe

Sme odborníci v rôznych oblastiach práva

.01

Obchodné právo

.02

Právo nehnuteľností

.03

Právo duševného vlastníctva

.04

Sporová agenda

.05

Verejné obstarávanie

.06

Finančné a bankové právo

.07

Konkurzné právo

.08

Pracovné právo a kolektívne vyjednávanie

.09

Daňové právo

.10

Imigračné právo

.11

Trestné právo

.12

Súťažné právo

.13

Stavebné právo

.14

GDPR a ochrana osobných údajov

.15

Poisťovníctvo a náhrada škody

Referencie

Potrebujete právnu pomoc?

Zavolajte nám

/

Pošlite nám e-mail

/

Scroll to Top